Kasım 2018

Burdur

Burdur ili Akdeniz bölgesinde ve göller yöresi diye tabir edilen bölgede yer alan şirin bir ilimizdir. Nüfusu çok hızlı artmasa da azalmadan düzenli oranda artma …